a. ruou – hinh – heo – qua – tet – trao – yeu – thuong – tang – phuc – khi

Be the first to reply

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *