Lý do doanh nghiệp cần làm báo cáo tài chính và nộp cho cơ quan nào?

Doanh nghiệp hoạt động cần thực hiện các hoạt động báo cáo tài chính, đánh giá hiệu suất làm việc trong tháng/ quý/ năm. Thực hiện kế toán, thống kê và tính toán số liệu cần được thực hiện theo quy định, đây là điều bắt buộc và cần thiết để doanh nghiệp phát triển.

Sử dụng phần mềm kế toán phổ biến nhất sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm được thời gian, khoản ngân sách không nhỏ. Làm báo cáo tài chính với nhiều số liệu, thông tin cần đảm bảo độ chính xác cao để nộp cơ quan chức năng. Chia sẻ dưới đây sẽ giúp các doanh nghiệp mới nắm rõ được tầm quan trọng của báo cáo tài chính và lý do cần thực hiện.

Hiểu về báo cáo tài chính với doanh nghiệp

Báo cáo tài chính là thuật ngữ được nghe đến nhiều trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, tiếp cận khách hàng, báo cáo với cơ quan chức năng… Kế toán viên sẽ thực hiện tổng hợp thông tin thu chi, nhập liệu và đưa ra báo cáo tài chính thể hiện bằng các bảng biểu, cung cấp số liệu tài chính mà doanh nghiệp đạt được trong 1 khoảng thời gian theo tháng/ quý/ năm.

Báo cáo tài chính là công cụ để thấy được sự phát triển, khả năng sinh lời và phát triển của doanh nghiệp. Nội dung của báo cáo tài chính bao gồm: tài sản doanh nghiệp, nợ phải trả và thu hồi, doanh thu, các nguồn thu nhập khác, tình trạng lỗ, lãi, lưu chuyển tiền tệ… 

Lý do cần làm báo cáo tài chính và nộp cho cơ quan nào?

Doanh nghiệp cần thực hiện hoạt động báo cáo tài chính định kỳ. Đây là nghĩa vụ và điều cần thiết để đảm bảo hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đạt hiệu quả. Lý do cần thực hiện báo cáo tài chính của các doanh nghiệp:

  • Giám đốc, điều hành công ty dựa trên báo cáo tài chính để điều chỉnh hoạt động kinh doanh, chiến lược phù hợp. Nâng cấp cải tiến công nghệ, nhân lực, hợp tác đối tác… được điều chỉnh để đảm bảo tăng trưởng dương.
  • Báo cáo tài chính sẽ là thông tin cần thiết khi tiếp cận khách hàng. Biên bản chứng minh năng lực làm việc, kinh doanh sinh lời của doanh nghiệp. Tạo lòng tin cho doanh nghiệp trong quá trình hợp tác hoạt động.
  • Báo cáo tài chính là nghĩa vụ mà doanh nghiệp cần thực hiện để nộp các cơ quan chức năng. Nhà nước quản lý hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, đánh giá khả năng phát triển, kiểm soát vấn đề về thuế GTGT, TNDN, TNCN…

Báo cáo tài chính của doanh nghiệp của từng loại hình doanh nghiệp sẽ cần nộp hồ sơ cho những cơ quan riêng. Ví dụ như:

  • Doanh nghiệp nhà nước: cơ quan tài chính, thuế, thống kê, doanh nghiệp cấp trên, cơ quan đăng ký kinh doanh.
  • Doanh nghiệp có vốn nước ngoài nộp báo cáo năm tại: cơ quan tài chính, thuế, thống kê, doanh nghiệp cấp trên, nơi đăng ký kinh doanh.
  • Doanh nghiệp khác nộp tại: cơ quan thuế, thống kê, doanh nghiệp cấp trên, nơi đăng ký kinh doanh.

Báo cáo tài chính với doanh nghiệp là bản tổng hợp giúp doanh nghiệp đánh giá được hiệu quả hoạt động, điều chỉnh chiến lược kinh doanh, tạo lòng tin với khách hàng hay tuân thủ quy định của nhà nước… Các báo cáo tài chính cần được thực hiện tuân thủ quy định, tránh các sai phạm ảnh hưởng đến uy tín doanh nghiệp, xử phạt hành trình.

Sử dụng phần mềm kế toán uy tín, với đầy đủ tính năng được phát triển tại https://sme.misa.vn/ . Liên hệ để được Misa tư vấn hỗ trợ giải pháp phần mềm phù hợp với quy mô doanh nghiệp.

Be the first to reply

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *