Câu hỏi thường gặp về quy định mua đất chung cư cao cấp

Ngoài kinh nghiệm tìm kiếm, đàm phán giá cả, người mua đất và người bán cũng cần trang bị một số kiến ​​thức về pháp luật khi mua bán bất động sản để giao dịch thuận lợi và thuận lợi, hạn chế rủi ro pháp lý.

Câu hỏi thường gặp về quy định nhà ở

Những loại tài liệu để mua và bán bất động sản?

Theo khoản 3 Điều 167 Luật đất đai 2013, các loại hợp đồng, văn bản thực hiện quyền sử dụng đất phải được công chứng hoặc chứng thực, bao gồm: Hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.

Ngoài ra, các tài liệu về thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất cũng cần được công chứng hoặc chứng thực theo quy định.

Việc công chứng tại các tổ chức hành nghề công chứng, việc xác thực sẽ được thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp xã.

Hợp đồng mua nhà đất là loại giấy tờ gì?

Theo Luật Đất đai 2013, hợp đồng mua bán nhà phải được công chứng hoặc chứng thực.

Để công chứng hợp đồng mua bán nhà ở, người mua và người bán tự chuẩn bị các tài liệu và tài liệu sau:

Tài liệu gốc về tài liệu đất đai và nhà ở (Giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng hoặc bản sao các tài liệu thay thế theo quy định của pháp luật đối với tài sản được pháp luật yêu cầu để đăng ký quyền sở hữu và quyền sử dụng trong trường kết hợp các hợp đồng và giao dịch liên quan đến tài sản đó;

Tài liệu gốc của người mua và người bán;

Bản gốc của các giấy tờ khác liên quan đến thửa đất như tờ khai nộp thuế … (nếu có);

Dự thảo hợp đồng và giao dịch được chuẩn bị bởi các bên.

Bên nào chịu trách nhiệm cho tên sổ đỏ khi mua và bán?

Khoản 2, Điều 120 của Luật Nhà ở 2014 quy định:

Các bên đồng ý rằng một bên sẽ nộp hồ sơ yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận cho ngôi nhà.

Trong trường hợp mua hoặc thuê nhà chung cư cao cấp của nhà đầu tư dự án, nhà đầu tư phải làm thủ tục để cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận cho người mua, trừ trường hợp người mua tự nguyện làm thủ tục. yêu cầu Giấy chứng nhận.

Chưa hoàn thành thủ tục để một tên được cấp sổ đỏ cho chủ sở hữu mới?

Theo Nghị định 01/2017 / ND-CP có hiệu lực từ ngày 3 tháng 3 năm 2017, trong trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất nhưng chưa có tên vẫn được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản.

Mất bao lâu để thuê một ngôi nhà cho một hợp đồng?

Bộ luật Dân sự quy định rằng hợp đồng thuê nhà phải được lập thành văn bản; nếu thời hạn thuê là 6 tháng trở lên, nó phải được công chứng hoặc chứng thực và phải được đăng ký, trừ khi luật pháp quy định khác. .

Mua bán nhà chung cư cao cấp bằng giấy viết tay có được cấp sổ đỏ không?

Theo Nghị định 01/2017 / ND-CP, từ ngày 3 tháng 3, đất và nhà ở được mua và bán bằng giấy viết tay trước ngày 1 tháng 7 năm 2014 được cấp một “sổ đỏ”. Đặc biệt:

Người dân đang sử dụng đất do chuyển nhượng và tặng cho từ ngày 1 tháng 1 năm 2008 đến ngày 1 tháng 7 năm 2014 (ngày Luật đất 2013 có hiệu lực). cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất (giấy tờ sở hữu nhà và đất) mà không phải làm thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Người dân đang sử dụng đất do chuyển nhượng và hiến tặng từ trước ngày 1 tháng 1 năm 2008, sử dụng đất được thừa kế từ thừa kế trước ngày 1 tháng 7 năm 2014 (không có giấy tờ về quyền sử dụng đất). không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất không bắt buộc phải làm thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ không được buộc người chuyển nhượng nộp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chứng từ theo quy định.

 

 

 

 

 

Be the first to reply

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *