Lý do doanh nghiệp cần làm báo cáo tài chính và nộp cho cơ quan nào?

Doanh nghiệp hoạt động cần thực hiện các hoạt động báo cáo tài chính, đánh giá hiệu suất làm việc trong tháng/ quý/ năm. Thực hiện kế toán, thống kê và tính toán số liệu cần được thực hiện theo quy định, đây là điều […]